Gordon Training Bulgaria
Български | English

За нас

GTI

Гордън Трейнинг България е официален представител на институт Gordon Training International (GTI) за България. Представителството функционира от гр. Бургас от началото на 2011 г.

Gordon Training International е образователна организация, която осигурява материали и обучение за да направи човешките взаимоотношения по-ефективни и задоволителни. Основателят е три пъти Нобеловият лауреат, американският психолог и световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с деца, партньорски двойки, учители и ученици д-р Томас Гордън.

Гордън Tрейнинг България  посредством юридическото си лице Джей Ей Ей Ем ООД  и Сдружение 'Успешни Родители' притежава авторските права и е упълномощено да предоставя на територията на България чрез мрежа от сертифицирани български инструктори международните образователни програми Parent Effectiveness Training (P.E.T) с еквивалент на български Трениране на Успешни Родители (ТУР) и Teacher Effectiveness Training (T.E.T) с еквивалент на български Трениране на Успешни Учители (ТУУ), които от 1962 г. и съответно 1965 г. се използват като методика  за обучение на родители, учители, професионални кадри работещи с деца и младежи  в умения за общуване и разрешаване на конфликти, не само в САЩ но и в още 45 страни по света .

Едноименните книги на д-р Томас Гордън са издадени на български език от издателство Колибри.

Мисията на организацията е:

Да внедри и разпространи в България образователен модел, чиято цел е да превърне човешките взаимоотношения в по-демократични и взаимно задоволителни и да подкрепи системата за предоставяне на този модел на колкото се може повече хора.

За да изпълни тази мисия, Гордън Трейнинг България изпълнява следните функции:

1. Провежда периодично семинари за обучение на инструктори -обучители за България по програмите на институт  Gordon Training International.

2. Поддържа контрол на качеството на съдържанието и обучението на програмите P.E.T, T.E.T за България и отговаря за поддържането на идентичността им    по модела Гордън. По този начин, всички участници и спонсориращи агенции са сигурни, че програмата, която получават е единна, отговаряща на основните правила на д-р Гордън, които се предлагат под егидата на GTI навсякъде другаде по света. Тази единност и идентичност е важна за агенциите-клиенти и за участниците, защото така те могат да са сигурни, че получават доказана програма, по която се преподава на международно ниво .

3. Действа като клирингова къща за запитвания, засягащи наличието на нашите програми в различните области. Ние поддържаме база данни с инструктори, в която ако се потърси дейността на даден инструктор, може да служи и като информационна база. Инструктори, които не водят група за период от 12 месеца се вписват с неактивен статус.

4. Води регистри с активността на всеки инструктор, и така осигурява съответната информация за инструкторите на всички заинтересовани бъдещи участници и агенции. Всеки инструктор има файл (на хартиен и електронен носител), с нейното/неговото резюме, оценка на участниците и състояние на дейността.

5. Доставя учебници, учебни тетрадки и други материали за курсовете, които се използват от участниците в GTI групите.


Услуги

1.Обучение на инструктори по програмите на GTI

2.Практически семинари по програмите за родители и учители на територията на България

3.Практически семинари по програмите на GTI за служители на организации на работното място.

 

Контакти

Бургас 8000
ул. "Константин Фотинов" 22 (карта)

0898579018 - Дарина Георгиева
(представител на GTI)

Д-р Томас Гордън
Кой е д-р Томас Гордън?

Американски клиничен психолог (1918 – 2002) известен с „Метода на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения.

Още за д-р Гордън »