Gordon Training Bulgaria

Философия

Моделът Гордън предлага подробен план за следване на златното правило „Отнасяй се с другите така, както искаш те да се отнасят с теб”.

Същността му може по-лесно да бъде разбрана чрез кредото на д-р Гордън за взаимоотношенията. В основата на философията за родителство е убеждението, че децата не са лоши, палави или проблемни, а просто поведението им е начин да задоволят своите нужди в определен момент. Бебето плаче защото е гладно, четири годишното дете бърка в кутията с боя и я разлива на килима, защото иска да си играе и му е интересно, а тийнейджъра се прибира по-късно от определения му час просто защото чувства нужда да бъде с приятелите си.

Децата имат право да задоволяват своите нужди, родителите също. Именно при сблъсъка на нуждите взаимоотношенията се влошават и пораждат конфликти. Част от родителите изискват послушание и подчинение от децата си. Целта на този вид поведение е контролът посредством който родителите изискват да бъдат задоволени техните очаквания и нужди за сметка на детето, което често от страх да не ги разочарова потиска своите нужди вместо да ги заявява открито, да се развива и да бъде автономно.

Други родители желаят да предпазят децата си от болка и неприятности. Щом детето се разстрои родителят се предава и му позволява да прави каквото си поиска, без никаква насока. И в двата случая има победени и чувство на негодувание в една от двете страни. Този постоянен цикъл на борба за власт с принуждаващите го негативни чувства на обида и не рядко на гняв започва бавно да разрушава връзката между родители и деца. За щастие има и трета алтернатива. Както родителите, така и децата могат да посрещнат своите нужди, да изградят връзка която се характеризира с топлота и взаимно уважение, както и да имат усещане за близост дори и в случай на конфликт. Моделът Гордън е набор от комуникативни умения. Усвоили ги веднъж родителите ще могат успешно да повлияват и регулират поведението на децата си.

Ключов момент в модела е умението наречено Активно слушане. Когато детето има проблем това умение помага на родителя да долови чувствата му и да разбере същността на проблема му, което в повечето случаи е главната причина за „лошото поведение”. Когато проблемът принадлежи на родителя той се нуждае от различно умение наречено „АЗ-послание”. Това е инструмент който родителите използват за да се справят със ситуациите в които поведението на децата им пречи да посрещнат собствените си нужди. Поради факта, че е необвиняващо и некритикуващо поведението на детето, е по-вероятно то да не се съпротивлява и родителя да бъде чут. Изпратено по добър начин Аз-посланието усилва вероятността детето да приложи поведение на кооперация с родителя, както и би съхранило самооценката му стабилна. А най-важното е, че децата получават ценен урок по самодисциплина. Те променят поведението си не защото се страхуват от родителите си или за да получат награда или поощрение от тях, а защото ги е грижа и зачитат техните нужди. По този начин децата се обучават в емпатия и съпричастност, а тези качества са в основата на емоционалната интелигентност, зрелостта и самодисциплината.

Активното слушане и Аз-посланието работят заедно в екип. След като родителите и децата са изградили отворена двупосочна комуникация използвайки двете умения, конфликтите които възникват могат да бъдат разрешавани посредством Беззагубния метод.

Еднакво важно е да се усвоят тези умения както и кога и как да се прилагат. Поведенческият прозорец на д-р Гордън предлага ясна структура на родителите за това кога, как и кое умение да се използва за да се разрешават проблемите в семейството.

 

Contact
22 Konstantin Fotinov str.
Burgas 8000, Bulgaria (map)

+359898579018 - Darina Georgieva
(GTI representative)

info@gordonbulgaria.com
gordonbulgaria@gmail.com

Д-р Томас Гордън
Who is Dr. Thomas Gordon?

Widely recognized as a pioneer in teaching communication skills and conflict resolution methods to parents, teachers, youth, organization managers and employees, Dr. Thomas Gordon was the founder of Gordon Training International. His Gordon Model concepts are now known world-wide.

More about Dr. Gordon »