Д-р Томас Гордън

Д-р Томас Гордън

Д-р Томас Гордън е американски клиничен психолог (1918 – 2002), студент и по-късно колега на Карл Роджърс (съоткривател заедно с Ейбрахам Маслоу на хуманистичната психология). Известен е с „метода на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения (включително и професионални) , световно признат пионер в решаването на конфликти при общуването на родители с техните деца, на учители с ученици, взаимодействията между младежи, между работници и работодатели. Той е основател на международната фондация „Гордън Трейнинг“, а моделът „Гордън“ се използва успешно в цял свят. Автор е на девет книги, издадени на 40 езика в общ тираж от над 6,5 милиона екземпляра, в които описва подробно метода си.Над 1,5 милион участници са преминали обучение в неговите курсове.

В продължение на над 50 години Томас Гордън обучава родители, учители и лидери на развития от него метод за изграждане на ефективни взаимоотношения. Методът му се основава на твърдата увереност, че използването на принудителна сила води до влошаване на взаимоотношенията. Като алтернатива, Гордън преподава умения за общуване и разрешаване на конфликти, които могат да се използват за установяване и поддържане на добри взаимоотношения в къщи, в училище и на работното място. Уменията включват техниките „активно слушане“, „аз-послание “ и „беззагубен метод за разрешаване на конфликти“. Днес те са широко известни и прилагани навсякъде по света. Гордън прилага тези техники за пръв път през 50-те години като консултант на бизнес организации. В началото на 60-те години развива курс по родителска ефективност и обучава първата група от 14 родители в Пасадена. Курсът се доказва като изключително популярен и Гордън започва да обучава инструктори от всички щати на САЩ, които преподават в техните общини. През следващите години курсът започва да се провежда във всички 50 щата.

През 1962 г. Гордън пише книгата Трениране на успешни родители с което дава възможност на родителите да се запознаят с основите на тази нова родителска философия. В резултат на това, хора от най-различни части на света пожелават да направят програмата на курса достъпна и в техните страни. Днес книгата на Гордън (ревизирана през 2006 г.) е публикувана на 40 езика и продадена в над 6 милиона екземпляра. Над един милион души от 40 страни са участвали в курса. Гордън осъзнава, че методът му е приложим за всякакъв вид взаимоотношения, и написва книги, предназначени за учители (Трениране на успешни учители ) и лидери (Трениране на успешни лидери) както и програми за обучение по тях. Над 200 000 учители са преминали досега през учителската програма, а стотици лидери и мениджъри от американските и световните корпорации са преминали през лидерската програма. Д-р Гордън е номиниран три пъти за Нобелова награда за мир. През 1999 г. получава златния медал на Американската фондация на психолозите за траен принос в психологията, а през 2000 г. става носител на голямата награда на Калифорнийската психологическа асоциация за цялостен принос.Днес неговата съпруга Линда Адамс е президент на институт Gordon Training International.