За нас

Gordon Training International in Bulgaria

Гордън Груп България 2017 ЕООД е официален представител на институт Gordon Training International (GTI) за България. Представителството функционира от гр. Бургас от началото на 2011 г.

Gordon Training International е образователна организация, която осигурява материали и обучение за да направи човешките взаимоотношения по-ефективни и задоволителни. Основателят е три пъти Нобеловият лауреат, американският психолог и световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с деца, партньорски двойки, учители и ученици д-р Томас Гордън.

Институт Gordon Training International има интернационални представителства, които са упълномощени да предоставят програмите Parent Effectiveness Training (P.E.T.), Teacher Effectiveness Training (T.E.T),Youth Effectiveness Training (Y.E.T) Leader Effectiveness Training (L.E.T) в тяхната страна и на техния език, след подписано двустранно споразумение относно авторски права, стандарти, разпространение. Еквивалентите на български език са Трениране на Успешни Родители (ТУР), Трениране на Успешни Учители (ТУУ), Трениране на Успешни Деца и Младежи (ТУМ)  и Трениране на Успешни Лидери (ТУЛ).

Едноименните книги на д-р Томас Гордън са издадени на български език от издателство Колибри.

Мисията на организацията е:

Да внедри и разпространи в България образователен модел, чиято цел е да превърне човешките взаимоотношения в по-демократични и взаимно задоволителни и да подкрепи системата за предоставяне на този модел на колкото се може повече хора.

За да изпълни тази мисия, Гордън Груп България 2017 ЕООД изпълнява следните функции:

1. Провежда периодично семинари за обучение на инструктори -обучители за България по програмите на институт  Gordon Training International.

2. Поддържа контрол на качеството на съдържанието и обучението на програмите P.E.T, T.E.T, Y.E.T за България и отговаря за поддържането на идентичността им   по модела Гордън. По този начин, всички участници и спонсориращи агенции са сигурни, че програмата, която получават е единна, отговаряща на основните правила на д-р Томас Гордън, които се предлагат под егидата на GTI навсякъде другаде по света. Тази единност и идентичност е важна за организациите-клиенти и за участниците, защото така те могат да са сигурни, че получават доказана програма, по която се преподава на международно ниво .

3. Действа като клирингова къща за запитвания, засягащи наличието на нашите програми в различните области. Ние поддържаме база данни с инструктори, в която ако се потърси дейността на даден инструктор, може да служи и като информационна база. Инструктори, които не водят група за период от 12 месеца се вписват с неактивен статус.

4. Доставя учебници, учебни тетрадки и други материали за курсовете, които се използват от участниците в GTI групите.


Услуги

1. Обучение на инструктори по програмите на GTI
2. Практически семинари по програмите за родители, учители, деца и младежи на територията на България
3. Практически семинари по програмите на GTI за служители на организации на работното място
4. Обучения с кредити за педагогически кадри
5. Изнесени обучения с кредити за педагогически кадри