Контакти

Институт Gordon Training International има интернационални представителства, които са упълномощени да предоставят програмите Parent Effectiveness Training (P.E.T.), Teacher Effectiveness Training (T.E.T).,Youth Effectiveness Training (Y.E.T) в тяхната страна и на техния език, след подписано двустранно споразумение относно авторски права, стандарти, разпространение. Еквивалентите на български език са Трениране на Успешни Родители (ТУР), Трениране на Успешни Учители (ТУУ) и Трениране на Успешни Деца и Младежи (ТУМ). За валидността на представителството в България проследете следните линкове:

Бургас 8000
ул. "Константин Фотинов" 22

E-mail: ,
Уеб сайт: www.gordonbulgaria.com, www.gordontraining.com

Онлайн запитване