Трениране на Успешни Учители (ТУУ)
Програмата Teacher Effectiveness Training (TET) на д-р Томас Гордън е с еквивалент на български език Трениране на Успешни Учители (ТУУ). Преподава се в над 40 страни по света, в България от 2013 г. Едноименната книга на д-р Томас Гордън е преведена и достъпна за българските учители благодарение на издателство "Колибри".

Тeacher Effectiveness Training (TET) е създадена през 1965 г. от три пъти номинирания за Нобелова награда за мир американски психолог д-р Томас Гордън. Това е програма, която дава възможност на хиляди учители и възпитатели да се запознаят и обучат в умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти,необходими за създаване и поддържане на ефективна учебна среда. ТЕТ се преподава само от инструктори и представители обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Томас Гордън ,Gordon Training International.

TET учи на умения за ефективна конфронтация, умения за активно слушане ,методология за решаване на конфликти,методи за промяна на средата,методи за създаване на учебни правила.

В основата на философията на програмата е качеството на взаимоотношението учител-ученик, което е от решаващо значение и е много по-важно от това какъв предмет преподава учителя и как преподава.

Над 7 милиона души са обучени по модела Гордън в почти 50 страни по света и на над 30 езика.

За 50 годишното си съществуване програмата ТЕТ се е доказала като универсална,приложима към всеки културен и етнически произход.

Програмата е насочена към:

 • Учители и възпитатели в детски градини и предучилищно образование;
 • Учители и възпитатели заети в сферата на основното и средно образование;
 • Преподаватели във висшите училища;
 • Специалисти, работещи с деца и семейства, психолози, социални педагози, социални работници;
 • Специалисти в сферата на неформалното образование;
 • Ръководители на образователни институции и социални услуги;
 • Други специалисти, работещи с деца и млади хора.

Ползите от T.E.T. за обучените професионални кадри:

 • по-малко проблеми с дисциплината;
 • по-малко стрес на работното място;
 • благоприятна атмосфера както за процеса на преподаване така и на процеса на учене;
 • по-малко конфликти в класната стая;
 • повишаване на професионалната компетентност, ефективно управление на учебния и възпитателен процес.

Сертифицираните инструктори за България преподават по методологическото ръководство на международната програма Teacher Effectiveness Training (T.E.T) на д-р Томас Гордън, преведена на български език и адаптирана за българските условия и действителност.

Институт Gordon Training International има интернационални представителства, които са упълномощени да предоставят програмите на GTI ((P.E.T),(T.E.T),(L.E.T)) в тяхната страна и на техния език, след подписано двустранно споразумение относно авторски права, стандарти, разпространение.

За повече информация посетете International T.E.T.