Сертифицирани инструктори

Сертифицираните инструктори са обучени и упълномощени от институт Gordon Training International да преподават програмите ТУУ, ТУР, ТУМ и/или ТУЛ на територията на България. За информация относно придобиване на статус Инструктор, се свържете с нас на посочените контакти.

Бургас
Антония Месерджиева

Антония Месерджиева

Педагогически съветник
PETTET
0888981065

Даниела Пехливанян

Даниела Пехливанян

Магистър по психология
PETYET
0888759171

Дарина Георгиева

Дарина Георгиева

Представител и обучител на институт Gordon Training International за България, Педагог / Магистър по психология
PETTETYETLET
0898579018

доц.д-р Мария Дишкова

доц.д-р Мария Дишкова

Факултет по обществени науки, Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
PETTET

Мария Вичева

Мария Вичева

Детски психолог
PETYET
0894539393

Милена Тодорова

Милена Тодорова

Магистър по психология
PETTETYET
0894863533

Снежана Руева

Снежана Руева

Педагог / Начален учител
PETYET
0885858045

Варна
Галина Германова

Галина Германова

Педагог
PETTETYETLET
0898317980

Галина Ковачева

Галина Ковачева

Психолог
PETLET
0888263409

Диляна Ангелова

Диляна Ангелова

клиничен психолог
PETLET
0887232370

Иван Скипарнов

Иван Скипарнов

Психолог-консултант
PETYETLET
0887370035

Кремена Ненкова

Кремена Ненкова

Магистър по икономика и психология
PETYET
0888452828

Милена  Петровa

Милена Петровa

психолог
PETTETYET
0897535219

Павел Павлов

Павел Павлов

психолог
PETTETYET
0888378983

Пловдив
Галина Георгиева

Галина Георгиева

педагог
PETYETLET
0888691202

Доц.д-р  Елена Събева

Доц.д-р Елена Събева

Доктор по педагогика , ПУ "‘Паисий Хилендарски"
PET

Магдалена Топчиева

Магдалена Топчиева

Педагог
PET
0888658000

Мариана Лашева

Мариана Лашева

Психолог
PET
0899125634

Нейка Бакърлиева

Нейка Бакърлиева

Педагог
PETYET
0884202424

София
Анна Влаева

Анна Влаева

Специалист ранно детско развитие
PETYET
0885396946

Боряна Батанова

Боряна Батанова

HR Мениджър, Медиатор
PETYETLET
0888778788

Д-р Татяна Сотирова

Д-р Татяна Сотирова

педиатър
PETYET
0889999129

Дарина Георгиева

Дарина Георгиева

Представител и обучител на институт Gordon Training International за България, Педагог / Магистър по психология
PETTETYETLET
0898579018

Едуард Хаджолян

Едуард Хаджолян

Инженер/ Планински водач
LET
+359885811673

Елена Анастасова

Елена Анастасова

Психолог
PETYET
0896860640

Ина Тодорова

Ина Тодорова

обучител
PETYET
0883324291

Красимира Николова

Красимира Николова

доктор по психология, психотерапевт и обучител
PETLET
0888399660

Лидия Аврамова

Лидия Аврамова

Коуч:съзнателно родителство
PET
0893424823

Маринела Василева

Маринела Василева

педагог, управител на образователен център
PETLET
0876188899

Мария Сотирова

Мария Сотирова

коуч
PETYETLET
0884706995

Мина Касабова

Мина Касабова

Детски психолог и психотерапевт
PET
0889 866 798

Силвия Стоянова

Силвия Стоянова

фамилен и брачен психотерапевт
PETTETLET
0887903129

Търговище
Русалина Игнатова

Русалина Игнатова

Психолог-консултант
PET
0895393009

Хасково
Йорданка Дикова

Йорданка Дикова

педагог, главен учител
PETTET
0878583411

Мария Кунчева

Мария Кунчева

психолог, кариерен консултант
PETTET
0894403568