let Трениране на Успешни Лидери

Дата Място Инструктор

let 21.06.2024 до 23.06.2024 г.
9:00-16:30

София, бул.Александър Стамболийски 118,ет 3
Боряна Батанова