Предстоящо 2023-2024

Предстоящо 2023-2024
Практическо  обучение за  Обучители   (Train the Trainer) по програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР), Parent Effectiveness Training(PET) на  институт   Gordon Training International (GTI) за България 2024 г. за кандидати от цялата страна

Пловдив   26-28 Април 2024 /Модул 1
Пловдив  14-16 Юни  2024 /Модул 2
Първи етап  за подаване на заявки за участие- 30.01.2024


За одобрени кандидати педагогически  кадри  завършили курс на обучение по Модул 1 се предоставя 1 квалификационен кредит

Възможно е участие само в Модул 1 на професионални кадри в сферата на образованието и индивидуални участници с цел квалификация .Изисква се заявка участие свободен текст и кратко мотивационно писмо.
 

Кой може да кандидатства?
Кандидати с  бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните дисциплини  (психология, социални дейности ,  педагогика, медицина... )
Кандидати с  опит :
в  организирането и провеждането на обучения и семинари по европейски и/или национални програми;
във формалното и/или  неформалното образование
Препоръчително условие е кандидатите да са  участвали в практически трейнинг за родители или учители  по модела Гордън  (в техния град провеждан от сертифициран обучител за България)
Книгата на д-р Томас Гордън „Трениране на Успешни Родители“ от изд. Колибри е задължително да бъде прочетена.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Кандидатите изпращат копие от диплома за висше образование, професионална автобиография със снимка  и  кратко мотивационно писмо на електронен адрес: gordonbulgaria@gmail.com
Обработването на документи на кандидати изисква минимум 7 работни дни
С одобрените кандидати ще се проведе он- лайн събеседване по viber, what’s up
Одобрените кандидати след успешно завършване на обучение  по модела Гордън  подписват споразумение с представителството на GTI  за  ползване и закрила на авторски права и спазване на стандартите за разпространение и преподаване на програмата ТУР  по модела Гордън .

За повече информация се свържете с нас на посочените контакти:
info@gordonbulgaria.com; gordonbulgaria@gmail.com
0898579018 - Дарина Георгиева (Представител за България)
Gordon Training International - www.gordontraining.com / www.gordonbulgaria.com