Трениране на Успешни Лидери (ТУЛ)

Leader Effectiveness Training (L.E.T.)

Трениране на Успешни Лидери (ТУЛ)

Авторът на програмата е д-р Томас Гордън, 3 пъти номиниран за Нобелова награда за мир, съмишленик и колега на Карл Роджърс, признат от американската психологическа асоциация за цялостен принос в психологията, известен с модела на Гордън.

Обученията по модела Гордън имат мултикултурен характер , провеждат се в 50 страни по света и имат 61 годишна история. (1962-2023)

Преподават се само от сертифицирани фасилитатори/инструктори , обучени по еднакъв международен стандарт от Gordon Training International(GTI).

L.E.T е практическо обучение с последователна структура и международен стандарт, следваща оригиналното издание Leader Effectiveness Training.

Преподава се само от сертифицирани обучители /L.E.T Facilitators/

Сертифицираните обучители за България са преминали 4 стъпков модел на квалификация и са обучени по международен стандарт от GTI Master Trainer -Mr Patrick Akrivos под ръководството на Ms Michelle Adams /GTI Vice President/:

https://www.gordontraining.com/who-we-are/about-gordon-training-international/

Оригиналното издание на програмата L.E.T търпи промени и е преиздадено през 1977, 1989, 1992, 1997, 2002, 2006, 2012, 2023 с цел нуждите и динамиката на социума.


Структурирано е в 6 сесии с обща продължителност между 16 и 21 часа (в зависимост от броя участници)

Тренират се 7 умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти.

Целта е създаване на продуктивна работна среда, в която нуждите на ръководители и ръководени са задоволени.

Обучението е признато от SHRM за предлагане на кредити за професионално развитие (PDC) за дейностите по ресертификация на SHRM-CP® или SHRM-SCP®.

Курсът e подходящ за всички управленски нива в организацията.


1. Цели

Обучението за ефективност на лидери (L.E.T) е семинар, който има за цел да помогне на участниците да научат принципите и уменията, необходими за повишаване на ефективността им в техните лидерски роли. Тези роли включват управление, надзор, управление на програми, ръководене на проекти, специалисти по човешки ресурси, вътрешни консултанти или фасилитатори, ръководители на групи или екипи, а в екипно ориентираните предприятия - всички членове на екипа.

Целта се постига чрез трениране на 7 умения и ясно изградена концептуална рамка т.н „Поведенчески прозорец“ и „Принципа за собственост на проблема“ .

2. Структура

Семинарът по L.E.T се провежда в шест сесии с времетраене от 16/21 часа разпределени в 2/3 дни.Графикът на провеждане се съобразява с нуждите на участниците.

Сесия 1 Поведенческият прозорец „Kой притежава проблем?“
Сесия 2 Активно слушане с цел да помогнете на другия
Сесия 3 Конфронтиране с другия, за да помогнете на себе си
Сесия 4 Предотвратяване на проблеми във взаимоотношенията
Сесия 5 Беззагубно разрешаване на конфликти
Сесия 6 Налични опции при сблъсък на ценности

Преди обучението е препоръчителна предварителна среща- сесия (в рамките на 2 часа) , за придобиване на информация относно компанията, нейната структура и специфични потребности, т. н. Needs- Planning Session.

3. Ползи

  • Намаляване текучеството на персонал в организацията;
  • Подобряване на работната атмосфера;
  • Подобряване комуникацията с партньори и клиенти;
  • По-малко стрес и конфликти на работното място, повече спокойствие и по-продуктивно работно време;
  • Извличане потенциала на служителите по позитивен начин;
  • Дава конкретни насоки за повишаване ефективността на екипите;
  • Повишаване мотивацията и ефективността на работното място.

Сертифицирани обучители в България: https://gordonbulgaria.com/index.php?action=instructors

Списък на международни компании участници в обучението L.E.T : https://www.gordontraining.com/leader-effectiveness-training-l-e-t/workplace-programs-client-list/

Повече информация : https://www.gordontraining.com/leader-effectiveness-training-l-e-t/

Преставителство в България: https://www.gordontraining.com/contact-us/international-l-e-t/