Трениране на Успешни Учители (ТУУ)
Структурата на обучението по програмата Teacher Effectiveness Training е разпределена в 2 Модула  ,като всeки   от тях съдържа 5 Теми  .Всеки Модул  е с продължителност 16 часа (45 минути   учебен час).
Съдържанието и методиката  на програмата изисква последователност в обучението по Модул 1 и Модул 2.


Обучителните Модули  могат да се заявят с времева разлика между тях в порядъка от 2 до 6 месеца.

1. Цени за индивидуално участие в отворена група за всеки Модул  на обучение (16 часа) варира между :
  120
-200  лв за участник в присъствено обучение.Цената се прилага  само за обучение на организации на работното място с издаване на квалификационен кредит 

  500-600 лв за участие в он -лайн курс или индивидуално участие  (от февруари 2022)

2. Цени за организации за провеждане на обучение на работното място или изнесени обучения с издаване на квалификационни кредити : 

2.1 Таксата участие варира според броя на участниците в отворената група  .След изпратено от вас запитване ще изготвим индивидуална оферта за вашия екип.

Размерът на групите е препоръчително минимум 12 участника ,максимум 40

Графикът и разпределението на модулите се определя от инструктора и нуждите на участниците. За повече информация се свържете с представителството на посочените контакти в сайта или с инструктор от вашия град в раздел: Инструктори 

3Таксата участие   включва 32 часа(Модул1 и Модул 2) обучение, работна тетрадка за участници , практически насоки, ролеви карти ,  международен серификат, удостоверение за квалификационни кредити.
 Таксата не включва книгата на д-р Томас Гордън “Трениране на Успешни Учители ” на издателство Колибри,която не е задължителна но е желателно да бъде прочетена.

4.Бенефициенти

  • Учители и възпитатели в детски градини и предучилищно образование;
  • Учители и възпитатели заети в сферата на основното и средно образование;
  • Преподаватели във висшите училища;
  • Специалисти в сферата на неформалното образование;
  • Ръководители на образователни институции и социални услуги;
  • Други специалисти работещи с деца и млади хора.