pet Трениране на Успешни Родители

Дата Място Инструктор

pet 24.02.2023 до 26.02.2023 г.
ТУР Обучение за Обучители /Модул 1

София, ССБ Център ,ул.Отец Паисий 44 офис 6
Дарина Георгиева