yet Трениране на успешни деца и младежи

Дата Място Инструктор

yet 06.01.2024 до 27.01.2024 г.
всяка събота 9:00-13:30 /4 занятия

Варна, курс "Трениране на Успешни Деца и Младежи "
Галина Германова