Gordon Training Bulgaria
Български | English

Обучения с кредити

Практически семинар по програмата "Трениране на Успешни Учители" (ТУУ) на д-р Томас Гордън,  Модул 1

Практическият семинар предлага метода на д-р Томас Гордън за справяне с неприемливото поведение на учениците(обучаемите) и създаване на продуктивна учебна среда.Трениране на Успешни Учители (ТУУ) е международен образователен курс , който се преподава в над 45 страни по света , а от 2013 г. и в България .Създаден през 1965г. от  д-р Томас Гордън, световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с техните деца, на учители с ученици . Програмата ТУУ се преподава само от инструктори , обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Томас Гордън , Gordon Training International.

Съдържанието и методиката  на програмата изисква последователност в обучението по Модул 1 и Модул 2.

В практическия семинар участниците ще научат :

Целите на програмите по метода на д-р Томас Гордън   са насочени към развитие на педагогическата , комуникативната и организационната  компетентност на учителите и другите педагогически кадри.

Познават използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците , модели за позитивно възпитание и конструктивни подходи за обучение
Осигуряват на децата/учениците да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие
Насърчават и направляват усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех  у децата/учениците ,за междуличностно общуване, вземане на решения
Осигуряват позитивна образователна среда
Умения за създаване и поддържане на ефективни професионални взаимоотношения
Придобиване на знания за практики,  свързани с ефективно общуване,  решаване на конфликти , справяне със стрес, превенция на рискови поведения
Консултиране на педагогическите специалисти и родителите относно тяхната роля при превенцията на зависимости и осигуряване на среда за предотвратяване на агресията и тормоза в училище

Методи на обучение по програмите по метода на д-р Томас Гордън:

В тренинга се използват интерактивни методи, при които обучителните цели се постигат чрез взаимодействие в групата на участниците.Основен акцент се поставявърху ученето чрез активно участие и собствен опит.Чрез използваните методи на учителите се предлага модел на преподаване и учене,  който цели "създаване на смисъл," посредством индивидуална трансформация на знанието в паметта на участника.
Новото знание се въвежда след подготовка на обучаемите да го приемат чрез загряващи упражнения,  мозъчна атака , упражнения-трамплин, дискусии, работа с казуси, обсъждане на проблеми.Използват се интерактивни презентации за теоретично запознаване и ролеви игри и казуси за илюстрация на практически проблеми и трениране на умения .Групово -динамичните игри и работата в малки групи,  развиват уменията за общуване в група и екипна работа на участниците.

Съотношението между теоретична и практическа част е 30% към 70%
Форми на обучение:   Присъствена
Продължителност на обучението:  16 часа
Брой квалификационни кредити: 1
Начин на завършване на обучението:   Тест /   Презентация

Практически семинар по програмата "Трениране на Успешни Учители" (ТУУ) на д-р Томас Гордън,  Модул 2

В практическия семинар участниците ще научат :

Съотношението между теоретична и практическа част е 30% към 70%
 Форми на обучение:   Присъствена
   Продължителност на обучението: 16 часа
Брой квалификационни кредити: 1
Начин на завършване на обучението:   Тест/   Презентация

Практически семинар по програмата "Трениране на Успешни Родители "(ТУР) на д-р Томас Гордън

Практическият семинар предлага метода на д-р Томас Гордън за  обучение в умения за позитивно родителство."Трениране на Успешни Родители"  (ТУР) е международен образователен курс, който се преподава в над 45 страни по света , а от 2012 г. и в България .Създаден през 1962г. от  д-р Томас Гордън, световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с техните деца , на учители с ученици . Програмата ТУР се преподава само от инструктори, ,обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Томас Гордън , Gordon Training International.
Практическият семинар  предоставя ефективни способи за общуване и разрешаване на конфликти, които действат на всички социални нива , във взаимоотношенията родител-дете, учител-ученик, учител-родител.ТУР предлага изчерпателна философия за това, какво е нужно за поддържането на успешни взаимоотношения с децата.Участниците се обучават не само на методи и практически умения, но и на това кога и защо да ги прилагат.

В практическия семинар участниците ще научат :

Съотношението между теоретична и практическа част е 30% към 70%
Форми на обучение:   Присъствена и Дистанционна 
Продължителност на обучението: 24 часа
Брой квалификационни кредити: 1
Начин на завършване на обучението:   Тест/   Презентация

Списък на обучителите:
1. Антония Иванова Месерджиева ТУУ, ТУР , Бургас
2. Галина Веселинова Германова ТУР, Варна
3. Даниела Георгиева Пехливанян ТУР , Бургас
4. Дарина Желкова Георгиева ТУУ, ТУР, Бургас
5. Елена Иванова Анастасова ТУР, София
6. Милена Янева Димитрова ТУУ, ТУР, Бургас
7. Силвия Атанасова Аладжова ТУР, София
8. Силвия Чавдарова Стоянова ТУР, ТУУ, София
9. Стоянка Иванова Стефанова ТУР, ТУУ, Бургас
10. Юлия Георгиева Попова ТУР, ТУУ, София

Данни за организацията
ЕИК/БУЛСТАТ  204706357
Гордън Груп България 2017 ЕООД
Бургас , ул. Константин Фотинов 22
МОЛ Дарина Георгиева
0898579018
info@gordonbulgaria.com
Данните и информацията са публикувани на адрес :
www.iropk.mon.bg

   Д-р Томас Гордън
Кой е д-р Томас Гордън?

Американски клиничен психолог (1918 – 2002) известен с „Метода на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения.

Още за д-р Гордън »Контакти
Бургас 8000
ул. "Константин Фотинов" 22 (карта)

Гордън Груп България 2017 ЕООД

0898579018 - Дарина Георгиева
(представител на GTI)

info@gordonbulgaria.com
gordonbulgaria@gmail.com

Отзиви от учители
Научих много и открих различен начин на общуване с хората. Съчетанието на теория с практически задачи е чудесен и приковаващ вниманието подход.
ОУ „Д-р Петър Берон“ , Пловдив 2020
Отзиви от родители
Когато реших да се запиша за курса, бях в безизходица за проблемите с дъщеря ми и не бях сигурна, че това ще ми помогне. Сега се чувставам обнадеждена и мотивирана да прилагам новия опит и знание.
Т. Иванова, участник от София 2020