Gordon Training Bulgaria
Български | English

Предстоящо 2023-2024
25-29.09.2023
Бургас , Бизнес Център Инкубатор , ет 2  
 Първото  Обучение за Обучители за България по програмата Трениране на Успешни Лидери (Leader Effectiveness Training –LET) на д-р Томас Гордън .

 
Обучители :
Patrick Dimitris Akrivos- Master Facilitator and Trainer at Gordon Training International
Дарина Георгиева LET Licensee , представител  и обучител
за България
 
Практическият курс Leader Effectiveness Training (LET ) oбучава ръководни кадри , НR специалисти , консултанти в бизнеса в умения за ефективно общуване и разрешааване на конфликти .Курсът се преподава в над 45 страни от 1975 г.до днес.
 
Follow the link for LET client list : https://www.gordontraining.com/leader-effectiveness-training-l-e-t/workplace-programs-client-list/
 
International LET: https://www.gordontraining.com/contact-us/international-l-e-t/
 
02-03.12.2023, Бургас  
Национална конференция  на обучителите по модела Гордън  в България
Моделът на д-р Томас  Гордън в България – Международните образователните програми Трениране на Успешни Родители, ТУР (Parent Effectiveness Training), Трениране на Успешни Учители, ТУУ (Teacher Effectiveness Training) и Трениране на Успешни Деца и Младежи (ТУМ).
 
Събитието се организира ежегодно  от Дарина Георгиева , представител и обучител за България с подкрепата на Gordon Training International.
 
Курсовете по програмите ТУР и ТУУ  и ТУМ се преподават в над 45 страни по света , в България от 2012г. Създадени са   през 1962/1965 г. от д-р Томас Гордън, световно признат пионер в областта на хуманистичната  психология и разрешаването на конфликти в общуването между родители и техните деца, учители и ученици .
 
Конференцията  ще се проведе на 2.12 .20233.12.2023 от 13:30 – 17:30  в сградата на  Център за съвременно изкуство и библиотека, конферентна зала ет. 2
 
 Образователните  програми „Трениране на Успешни Родители“ (ТУР) и „Трениране на Успешни Учители“ (ТУУ)  по модела на д-р Томас Гордън са  одобрени със заповед № РД 09-994/07.06.2018 от МОН и вписани в информационния регистър по чл.229 от Закона за Предучилищното и Училищно образование.
 
http://www.gordontraining.com/International PET /TET/YET
 http://www.gordonbulgaria.com
 
Практическо  обучение за  Обучители   (Train the Trainer) по програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР), Parent Effectiveness Training(PET) на  институт   Gordon Training International (GTI) за България 2024 г. за кандидати от цялата страна
 
Бургас   /23-25 февруари 2024 /Модул 1
26-28 април  2024/Модул 2
Бизнес Център Инкубатор 
  
Кой може да кандидатства?
Кандидати с  бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните дисциплини  (психология, социални дейности ,  педагогика, медицина... )
Кандидати с  опит :
в  организирането и провеждането на обучения и семинари по европейски и/или национални програми;
във формалното и/или  неформалното образование
Препоръчително условие е кандидатите да са  участвали в практически трейнинг за родители или учители  по модела Гордън  (в техния град провеждан от сертифициран обучител за България)
Книгата на д-р Томас Гордън „Трениране на Успешни Родители“ от изд. Колибри е задължително да бъде прочетена.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Кандидатите изпращат копие от диплома за висше образование, професионална автобиография със снимка  и  кратко мотивационно писмо на електронен адрес: gordonbulgaria@gmail.com
Обработването на документи на кандидати изисква минимум 7 работни дни
С одобрените кандидати ще се проведе он- лайн събеседване по viber, what’s up
Одобрените кандидати след успешно завършване на обучение  по модела Гордън  подписват споразумение с представителството на GTI  за  ползване и закрила на авторски права и спазване на стандартите за разпространение и преподаване на програмата ТУР  по модела Гордън .
 За повече информация се свържете с нас на посочените контакти:
info@gordonbulgaria.com
gordonbulgaria@gmail.com
0898579018
Дарина Георгиева
Представител за България
Gordon Training International
www.gordontraining.com
www.gordonbulgaria.com

 
 
 
Практическо  обучение за  Обучители   (Train the Trainer) по програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР), Parent Effectiveness Training (PET) на  институт   Gordon Training International (GTI) за България 2023 г. за кандидати от цялата страна 

София 24-26  февруари  2023/ 21-23 април  2023
ССБ Център ул.Отец Паисий 44 ,офис 6 


Практически обучения за Обучители се провеждат веднъж на 2 или 3  години

 
  1. Времетраенето на обучението  е  6 - работни дни (09:00-18:00)

  2. Обучението е разделено на 2 Модула

  3. Модул 1 /Теория/Философия /Концептуална рамка на модела Гордън/Практика
    (
       24-26 Февруари  2023)

  4. Модул 2 /Практика, супервизия/Know How система/Авторски права/Сертифициране за България ( 21-23 април  2023  )
    Възможност за издаване на международен сертификат 

 
Програмите  Трениране на Успешни Родители (ТУР) и Трениране на Успешни Учители (ТУУ)  са одобрени със заповед N: РД 09-994/07.06.2018 от МОН и са вписани в информационния регистър по чл. 229 от Закона за Предучилищното и Училищно образование.
Кой може да кандидатства?
Кандидати с  бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните дисциплини  (психология, социални дейности ,  педагогика, медицина )
Кандидати с  опит в  организирането и провеждането на обучения и семинари по европейски и/или национални програми , във формалното и/или  неформалното образование
Препоръчително условие е кандидатите да са  участвали в практически трейнинг за родители или учители  по модела Гордън  (в техния град провеждан от сертифициран обучител за България)
Как да кандидаствате?

Моля, попълнете следния въпросник: https://forms.gle/NDK3FA6Z17i8rs5y7
Какво получавате?
Методологическо ръководство (Parent Effectiveness Training Guide)
Работна тетрадка, презентация ,всички работни и рекламни  материали
Ставате част от международна организация с 60 г. история и практика в над 45 страни по света
Възможност да практикувате във всяка държава с представителство на GTI на съответния език
Know How ръководство
Възможност за провеждане и на он-лайн курсове по модела Гордън (от  февруари 2022)
Всяка година супервизия от български  и/или  международен екип (без такса)
Всяка година работна среща   с обучители и екипа в България
Участие  в съвместни дейности, реклама на национално ниво
Обучител:
Дарина Георгиева 
PET Master Trainer 
Представител на Gordon Training International за България

https://www.gordontraining.com/contact-us/international-p-e-t/

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТАКСА УЧАСТИЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ :
info@gordonbulgaria.com
gordonbulgaria@gmail.com
0898579018
Дарина Георгиева
Gordon Training International
Представител за България
 www.gordontraining.com
www.gordonbulgaria.com
Одобрените кандидати след успешно завършване на обучение  по модела Гордън  подписват споразумение с представителството на GTI  за  ползване и закрила на авторски права и спазване на стандартите за разпространение и преподаване на програмата по модела Гордън


 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


Изнесено обучение отворено за участници от цялата страна с включено хотелско настаняване и закуска /Бургас център в близост до Морската градина

Одобрена със заповед N:РД 09-994/07.06.2018 на МОН 
Дати за провеждане на Модул 1 /Двудневно обучение ,16 учебни часа/1 квалификационен кредит
 


  19-20 Юни 2021

Практическият семинар е отворен за индивидуални участници и за екипи на училища  и детски градини от цялата страна и от гр. Бургас
Практическият семинар е насочен към учители , възпитатели и педагогически кадри работещи с деца и ученици от всякаква възраст

Форма на обучение присъствена  16 ч./1 квалификационен кредит

 Трениране на Успешни Учители (ТУУ) е създадена през 1965 година от три пъти номинирания за Нобелова Награда американски психолог д-р Томас Гордън. Това е първата програма в света, която дава възможност на хиляди учители и възпитатели да се запознаят и обучат в  умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти, необходими за създаване и поддържане на ефективна и продуктивна учебна среда. Трениране на Успешни Учители ( ТУУ ) успешно се преподава  до днес в над 45 страни по света .
За повече  информация, отзиви  на участниците по света , научни изследвания посетете: 
https://www.gordontraining.com/contact-us/international-t-e-t/

Практическият семинар  чрез интерактивни техники и методи и споделяне на личен опит  помага на педагогическите професионалисти да придобият умения за  ефективно общуване и разрешаване на конфликти с децата и учениците и да се справят  бързо и лесно с различните предизвикателства в класната стая.
Курсът тренира у учителите 7 практически умения а именно:

Разпознаване на собствеността на проблема;
Чий е проблемът? Мой , на ученика или на родителя?
Как да говорим  така, че децата да  ни  слушат?
Кои са безполезните начини на общуване?
Как да се справим  с дисциплината в клас?
Как да се справим с неприемливото поведение на учениците?
Как да се справим със сблъсък на ценности?


Място на провеждане
Бургас , ул. Константин Фотинов 22
Централна градска част (в близост до автогара Юг и централна ЖП гара)

Обучители:
Дарина Георгиева  
Представител  и обучител за България на институт Gordon Training International 
Сертифициран обучител по  програмата Трениране на Успешни Учители (ТУУ)
 на институт Gordon Training International за България
Контакти:  GSM: 0898579018
Антония Месержиева
Сертифициран обучител по  програмата Трениране на Успешни Учители (ТУУ)
 на институт Gordon Training International за България
Контакти: 0888981065

Времеви рамки, примерен график
Времетраенето на  практическия семинар  е разпределено в  2  дни  ( 9:00-17:00 ),
(9:00-13:00)
 Всеки участник получава работна тетрадка и  ролеви карти необходими за практическите упражнения
.
 Цени за  провеждане на обучение на педагогически специалисти с издаване на квалификационни кредити и/или международен сертификат на английски език

 МОДУЛ 1
- 110 лв за индивидуален  участник при провеждане на изнесено  обучение  в  гр. Бургас
с включено хотелско настаняване и закуска   на база човек в двойна стая

-90
лв за участник   от една организация (  училище , детска градина ) за изнесено обучение в гр. Бургас . Минимумът за ценовата оферта е   12 участника от една организация  с включено хотелско настаняване  и закуска на база човек в двойна стая
Допълнителна нощувка е на стойност 20 лв на човек в двойна стая
Настаняване в Семеен хотел Фотинов, Бургас център (www.hotelfotinov.com)
Максимален капацитет за настаняване  25 участника

-90 лв на участник при провеждане на обучение на място на образователната организация
в цялата страна 

Изисква се  заявка участие /потвърждение, която да съдържа следната информация:
Плащане  на такса участие  с  издаване на  удостоверение с квалификационен кредит/или международен сертификат за участие се изисква 5 дни преди датата на обучение за индивидуални участници и по договорени срокове  с екипи на училища или детски градини   :
Основание: Участие в практически курс +  дата на провеждане +трите имена на участника
Наименование на образователната организация/месторабота

Контакти  за записване и изпращане на необходимите документи
info@gordonbulgaria.com
gordonbulgaria@gmail.com
www.gordonbulgaria.com
0898579018 , Дарина Георгиева , представител на Gordon Training International
Данни на обучителната  организация
ЕИК/БУЛСТАТ  204706357
 Гордън Груп България 2017 ЕООД
 Бургас , ул. Константин Фотинов 22
 МОЛ Дарина Георгиева
 Райфайзен Банк/BIC RZBBBGSF
BG56RZBB 91551009820086
Данните и информацията са публикувани на адрес :www.iropk.mon.bg

 
 
 

Покана за участие  
Практически  курсове за педагогически специалисти с издаване на квалификационни кредити  в Пловдив 2019
по международите образователни  програми  на д-р Томас Гордън
„Трениране на успешни Учители“ (ТУУ), „Трениране на Успешни Родители“ (ТУР)

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в   практически курс за педагогически специалисти с издаване на квалификационни кредити  по   международните образователни програми  „Трениране на Успешни Учители“ – (ТУУ) и Трениране на Успешни Родители (ТУР) на д-р Томас Гордън в Пловдив.
 Срокът за заявка - участие е  до 20.11.2019

Обученията са отворени както за екипи на образователни организации(училища, детски градини ,университети) така и за индивидуални участници  работещи в сферата на  формалното и неформално образование , студенти и  родители на деца  от всички възрастови групи.

Датите на обученията през Декември са както следва:
7-8.12.2019 Практически курс по програмата Трениране на Успешни Учители , Модул 1
16 уч. часа , присъствена форма , 1 квалификационен кредит
7-8.12.2019 Практически курс по програмата Трениране на Успешни Родители, Модул 1 
  16 уч. часа , присъствена форма
Такса -участие за всеки модул в група до 20 човека :90 лв на участник
Такса - участие за всеки модул в група до 12 човека :110 лв на участник  

Съдържание и компетенции на програмите -посетете раздел
Обучения с Кредити

Място на провеждане
Занималнята на Маги /Централна градска част
Ул.Авксентий Велешки 38, ет 3
Пловдив   
Обучители
Дарина Георгиева ,  Сертифициран  обучител и представител за България
На Gordon Training International
Нейка Бакърлиева , Сертифициран Обучител , гр. Пловдив
Елена Генчева , Сертифициран Обучител , гр. Пловдив

Образователните  програми „Трениране на Успешни Родители“ (ТУР) и „Трениране на Успешни Учители“ (ТУУ)  по модела на д-р Томас Гордън са  одобрени със заповед № РД 09-994/07.06.2018 от МОН и вписани в информационния регистър по чл.229 от Закона за Предучилищното и Училищно образование.За повече информация посетете:
www.gordonbulgaria.com/ Обучения с Кредити
Изисква се предварителна  заявка участие /потвърждение, която да съдържа следната информация:
Трите имена на участника
Наименование на образователната организация/месторабота
Наименование на курс и дата 
Трениране на Успешни Учители , Модул 1 (7-8.12.2019)
Трениране на Успешни Родители, Модул 1 (7-8 .12.2019)
Заявка за участие се подава на електронен адрес:
info@gordonbulgaria.com
gordonbulgaria@gmail.com
След потвърдена от наша страна заявка   ще се изискат от вас следните документи
в срок  не по- късен от една  седмица преди началото на обучението:
Платена, сканирана и изпратена на предоставения мейл   такса участие
Данни за издаване на фактура
Договор за квалификационна услуга
  
Допълнителна информация може да получите на :
0898579018 , Дарина Георгиева , представител на Gordon Training International
0884202424, Нейка Бакърлиева , обучител, Пловдив
0893628020, Елена Генчева , обучител, Пловдив
Данни на обучителната  организация
ЕИК/БУЛСТАТ  204706357
 Гордън Груп България 2017 ЕООД
 Бургас , ул. Константин Фотинов 22
 МОЛ Дарина Георгиева
 Райфайзен Банк/BIC RZBBBGSF
BG56RZBB 91551009820086
Основание за плащане 
Участие в практически курс +име на курса , който сте избрали и дата на провеждане
Данните и информацията са публикувани на адрес :www.iropk.mon.bg                                             
    
Имаме удоволствието да Ви поканим на презентация и  практически семинар , отворен за широката публика, на  международните образователни програми  „Трениране на Успешни Учители“ – (ТУУ) и Трениране на Успешни Родители (ТУР) на д-р Томас Гордън, автор на едноименните  книги на издателство „Колибри“.

Презентацията и Практическият семинар  ще се състоят на 02 октомври 2019 г. от 17.00 ч. до 19:30 ч.  В  Limacon Event Center  бул. Марица 154 А ,Пловдив

Тази уникална по рода си презентация ще е от полза за всички професионалисти заети в сферата на образованието, учители, възпитатели преподаватели във висшите училища, специалисти в сферата на неформалното образование, ръководители на образователни институции и социални услуги и родители на деца от всички възрастови групи

Доц. д-р Елена Събева , ПУ „П. Хилендарски“, гост лектор,  сертифициран  обучител за България ще представи темата:  „ Успешният Учител през погледа на д-р Томас Гордън“
Дарина Георгиева , представител за България на „Gordon Training International“ще представи:
 Как да създадем благоприятна  учебна  среда  в класната стая?
 Социалното и Емоционално Учене ( СЕУ)и  моделът  на  д-р Томас Гордън.
Сертифицираните обучители от Пловдив  Нейка Бакърлиева и Елена Генчева  ще направят пред публиката и конкретни демонстрации -как да се справим с неприемливото поведение на децата и  учениците, кои са на типичните начини на противопоставяне (конфронтация) и повече за умението Аз –послание.

Събитието, което ще продължи два часа, е с вход свободен и отворено за широката публика!
Образователните  програми „Трениране на Успешни Родители“ (ТУР) и „Трениране на Успешни Учители“ (ТУУ)  по модела на д-р Томас Гордън са  одобрени със заповед № РД 09-994/07.06.2018 от МОН и вписани в информационния регистър по чл.229 от Закона за Предучилищното и Училищно образование.За повече информация посетете:
www.gordonbulgaria.com/ Обучения с Кредити

Изисква се предварителна  заявка участие /регистрация
Контакти

info@gordonbulgaria.com
0898579018 , Дарина Георгиева , представител на Gordon Training International
0884202424, Нейка Бакърлиева , обучител, Пловдив
0893628020, Елена Генчева , обучител, Пловдив 
Курс за тийнейджъри по метода на д-р Гордън – ТийнМания
Родител – Тийнейджър: Здравословни отношения?
Как да ги постигнем?

София , юли 2019

Подкрепете личностното развитие на своя тийнейджър
Това е курс за тийнейджърите на успешните родители!
Курсът подкрепя тийнейджърите:
* Да осъзнават своите нужди и автентичните си емоции
* Да бъдат честни и открити
* Да изграждат пълноценни приятелства и взаимоотношения
* Да заявяват спокойно и уверено позицията си
* Да се научат да приемат и уважават различното мнение
* Да се справят с гнева и негативните емоции
* Да назовават страховете си и да ги преодоляват
* Да се справят ефективно с конфликтни ситуации
* Да изградят умения за изясняване и постигане на целите си
* Да се научат да се радват на всеки малък успех.
Кога: две групи за лято 2019
Първа група:

2,3,5,8,9,11-ти юли от 10:30ч. до 15:00ч.
Втора група:
22,23,25,29, 30-ти юли и 01ви август от 10:30ч. до 15:00ч.
Къде:
Хелен Дорон София Запад, ул. Царибродска 77
За записване и повече информация:
0889 710 687 - Татяна Добрева
0896 86 06 40 - Елена Анастасова
teenmania.bg@gmail.com
Facebook: TeenMania / ТийнМания
Водещи – Елена Анастасова и Татяна Добрева, сертифицирани обучители към Gordon Training International

Цена: Ранно записване до 15-ти юни 200лв, с внасяне на капаро от 50%; след тази дата – 250 лв.
ПРОМОЦИЯ:  Доведи приятел и заедно участвайте на цената на един!
Практически семинари  в  помощ на съвремения родител по метода  на д-р Томас Гордън в  София, Пловдив, Варна, Бургас, Видин   Май  2019г.
 на тема:
Как да говорим така, че  децата да искат да ни слушат?
Чий е проблемът?
Кои са препятствията пред  ефективното общуване?

ВХОД отворен за всички, които се интересуват от взаимоотношенията родители - деца

30 May , 13 Zdrave str. floor 2 , Sofia 18:00-20:00
Free Parent Effectiveness Training (P.E.T) course  presentation
for English speaking parents and community in Sofia

For enrollment contact :
Mariya Padilla , PET instructor 
mariyapadilla10@gmail.com


За  да заявите своето място , за повече  информация  се свържете с обучител от вашия град  на посочените контакти или на контактите на Представителството в сайта:
gordonbulgaria@gmail.com
info@gordonbulgaria.com
 
08 Май в София с Елена Анастасова , тел 0896860640
София Йога студио Янтра , кв Изток , 15:00-17:00

10 Май  в Пловдив с Елена Генчева, тел 0893628020
Пловдив  Учебен център Хелен Дорон  , 18:00-20:00

11 Май в   Бургас с Антония Месерджиева, Милена Тодорова и Таня Стефанова
Тел  0894498951
Бургас  Бизнес Инкубатор , 17:00-18:30


11 Май в  Бургас с Даниела Пехливанян , тел  0888759171

15 Май в София с Елена Анастасова , тел 0896860640
София център Естествени Идеи, 18:00-20:00
 
15  Май в  София  с Таня Николова  , тел 0882166042
София ул.Проф.Стоян Белинов 4,  16:00-18:00

15 Май в Бургас с Десислава Севова и Мария Вичева , тел 0887434450, 0894539393
Бизнес център Домино , бул. Демокрация 7 /офис 7 , 17:30-19:30

16 Май в Бургас с Анна Петрова , тел 0897997879
ул. Цариградска 29А,  17:00-19:00

17 Май в Бургас с Дарина Георгиева , тел 0898579019
Учебен център Хелен Дорон, , к-с Лазур , ул.Поморие 20, 18:30-20:00

18 Май в София с Мина Касабова , тел 0887773510
Работилница "Творци" , ул Гладстоун 55 , 13:00-15:00
 
19  Май в  София  с Таня Николова  , тел 0882166042
София ул.Проф.Стоян Белинов 4,  11:00-13:00

22 май във  Варна с Кремена Ненкова и Иван Скипарнов ,тел  0888452828, 0887370035
Варна, Център Полиада консулт, ул. Родопи 6 , офис 3, 18:00-20:00

29 Май във Видин с Теодора Борисова , тел 0887432657
Езикова школа Олимп , ул. Бдин 7, 17:30-19:30

30  Май в Бургас с Десислава Севова и Мария Апостолова  , тел 0887434450, 0889799937
Бизнес център Домино , бул. Демокрация 7 /офис 7 , 18:00-20:30

29 Май в София с д-р Татяна Сотирова , тел 0889999129
ул. Здраве 13, ет 2 , 18:30-20:30


30 Май в София с д-р Татяна Сотирова и Мария  Падила  
 тел 0889999129

ул. Здраве 13, ет 2 , 18:00-20:00
Семинарът ще се проведе на английски от Мария Падила и е насочен към английско говорящи родители и общност в София.


30 May , 13 Zdrave str. floor 2 , Sofia 
Free Parent Effectiveness Training (P.E.T) course  presentation
for English speaking parents and community in Sofia 

For enrollment contact :
Mariya Padilla , PET instructor 
 mariyapadilla10@gmail.com

or Darina Georgieva
 info@gordonbulgaria.com
0898579018, Bulgaria GTI RepresentativeЗа  да заявите своето място , за повече  информация  се свържете с обучител от вашия град  на посочените контакти или на контактите на Представителството в сайта:
gordonbulgaria@gmail.com
info@gordonbulgaria.com
0898579018
Присъединете се към нас  в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/PETBulgaria/Практически семинари  в  помощ на съвремения родител по метода  на д-р Томас Гордън в  София, Пловдив, Варна, Бургас, Хасково, Велико Търново    Април   2019г.
 на тема:
Как да говорим така, че  децата да искат да ни слушат?
Чий е проблемът?
Кои са препятствията пред  ефективното общуване?

ВХОД отворен за всички, които се интересуват от взаимоотношенията родители - деца

30 Март във Велико Търново с Даниела Малакова и Катя Иванова,

Тел, 0879268339, 0875321885
Велико Търново, Happy Mums център , 10:00-12:00
 
06  април   в София с Тина Драгнева, тел  0884464011
 София  Da Vinci Gastronomia  , 10:00-12:00
13 април   в София с Тина Драгнева  ,тел 0884464011
София бул. Сливница 245 /www.artcenter.effective.com
 
 6 април  в Бургас  с Дарина Георгиева, тел 0898579018
 Бургас  Мини Академия за родители в Бургас /Експозиционен център Флора, 14:00-15:00
 
08 април в  Хасково  с Мария Кунчева и Йорданка Дикова, тел  0894403568
Хасково  зала Знание, Лайф Център 18:00-20:00
 
09 Април в  Бургас с доц. Мария Дишкова, тел 0988833836
Бургас  СНЦ Образование и технологии , ул. Цар Самуил  28 , 17:00-18:30
 
09 Април Пловдив с Елена Генчева, тел 0893628020
Пловдив  Vintage House, ул.Гладстоун 15 , 18:00-20:00
   
11  Април в  София с Таня Николова, тел 0882166042
София ул.Проф.Стоян Белинов 4,  17:00-19:00
 
20  Април в  София с Таня Николова, тел 0882166042
София ул.Проф.Стоян Белинов 4,  14:00-16:00
 
18 април във  Варна с Милена Петрова и Павел Павлов, тел 0897535219
Варна  ул. Скобелев  44  , 18:30-20:00
 
18 Април във  Варна с Десислава Караджова , Галина Германова и Галина Ковачева
Тел, 0898488197, 0895481225, 0888263409
Варна  ул. Ивайло 27, 17:30-19:30
 
18 Април в Бургас с Мария Вичева , тел 0894539393
Бургас  ДГ “Теменуга“  17:30-19:00
 
27 Април в  Бургас с Даниела Пехливанян , тел  0888759171

За  да заявите своето място , за повече  информация  се свържете с обучител от вашия град  на посочените контакти или на контактите на Представителството в сайта:
gordonbulgaria@gmail.com
info@gordonbulgaria.com
0898579018
Присъединете се към нас  в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/PETBulgaria/ 
 


 
Бургас  3- 5 юни 2019  Бизнес Инкубатор , зала 2
Обучение  за Обучители    по програмата "Трениране на Успешни  Учители" (ТУУ)на д-р Томас Гордън 


Обучител по програмата :
Marcus Talvio  (markus.talvio@helsinki.fi)
Gordon Training International / Master Trainer
University Lecturer at the University of Helsinki Finland , Department of Teacher Education/ University of Helsinki


Oбучението е предназначено само за кандидати вече сертифицирани обучители по модела Гордън и/или кандидати преминали практическо обучение в курс  по "Трениране на Успепни Учители"(ТУУ) на д-р Томас Гордън
Обучението ще се проведе на английски език с осигурен симултанен превод включен в таксата участие.
Времетраенето на обучението  е  3 - работни дни
Времетраенето на обучението за  сертифицирани обучители  по модела Гордън (ТУР, ТУМ) е 3 работни дни
За одобрени кандидати извън гр.Бургас е осигурено хотелско настаняване в двойна стая (www.hotelfotinov.com)
 
Практически обучения за Обучители се провеждат веднъж на 2 или 3  години

 
Програмите  Трениране на Успешни Родители (ТУР) и Трениране на Успешни Учители (ТУУ)  са одобрени със заповед N: РД 09-994/07.06.2018 от МОН и са вписани в информационния регистър по чл. 229 от Закона за Предучилищното и Училищно образование.
 
Какво получавате?
Методологическо ръководство (Parent Effectiveness Training Guide) ,(Teacher Effectiveness Training Guide)
Работна тетрадка, презентация ,всички работни и рекламни  материали
Ставате част от международна организация с над 50 г. история и практика в над 45 страни по света
Възможност да практикувате във всяка държава с представителство на GTI
Know How ръководство
Всяка година супервизия от български и международен екип (без такса)
Всяка година работна среща   с обучители и екипа в България
На всеки 2 години срещи и обмяна на опит  с международни обучители
Участие  в съвместни дейности, реклама на национално ниво
Какво предлагаме ?
  20 % отстъпка за ранно записване  
  30 % отстъпка  за двама или повече участници от една организация,  сдружение ,колектив.
  50 % отстъпка за участие в  2 поредни обучения  рамките на 2018/2019 (50% отстъпка за участие в Обученията за Обучители по Трениране на Успешни Родители 2018 и Трениране на Успешни Учители 2019)
 Предлагат се  2  Стипендии за територията на България за 2018/2019г.
Кой може да кандидатства?
Кандидати с  бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните дисциплини  (психология, социални дейности ,  педагогика, медицина ).
Кандидати с  опит :
в  организирането и провеждането на обучения и семинари по европейски и/или национални програми;
във формалното и/или  неформалното образование.
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Обработването на документи на кандидати изисква минимум 5 работни дни
 Одобрените кандидати подписват споразумение с представителството на GTI  за  ползване и закрила на авторски права и спазване на стандартите за разпространение и преподаване на програмата“ Трениране на Успешни Родители „(и "Трениране на Успешни Учители" )

 
За информация относно т

Архив

Архив 2015 г.
Архив 2014 г.


Д-р Томас Гордън
Кой е д-р Томас Гордън?

Американски клиничен психолог (1918 – 2002) известен с „Метода на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения.

Още за д-р Гордън »Контакти
Бургас 8000
ул. "Константин Фотинов" 22 (карта)

Гордън Груп България 2017 ЕООД

0898579018 - Дарина Георгиева
(представител на GTI)

info@gordonbulgaria.com
gordonbulgaria@gmail.com

Отзиви от учители
Научих много и открих различен начин на общуване с хората. Съчетанието на теория с практически задачи е чудесен и приковаващ вниманието подход.
ОУ „Д-р Петър Берон“ , Пловдив 2020
Отзиви от родители
Когато реших да се запиша за курса, бях в безизходица за проблемите с дъщеря ми и не бях сигурна, че това ще ми помогне. Сега се чувставам обнадеждена и мотивирана да прилагам новия опит и знание.
Т. Иванова, участник от София 2020