pet Трениране на Успешни Родители

Дата Място Инструктор

pet 14.06.2024 до 16.06.2024 г.
ТУР Train the Trainer /Модул 2 /9:00-18:00/професионално обучение

Пловдив, Пловдив, ул.Иван Вазов 16,център
Дарина Георгиева
Галина Георгиева