yet Трениране на Успешни Деца и Младежи

Дата Място Инструктор

yet 01.04.2024 до 03.04.2024 г.
8:30-12:30

Варна, Академия Инвикта, Варна
Галина Германова