pet Трениране на Успешни Родители

Дата Място Инструктор

pet 23.04.2024 до 07.05.2024 г.
6 сесии от 9:15-12:30

София, бул.Витоша 178
Маринела Василева