let Трениране на Успешни Лидери

Дата Място Инструктор

let 07.06.2024 до 15.06.2024 г.
2 сесии 14:00-18:00 ч./2 сесии 9:00-18:00 ч.

София, София
Едуард Хаджолян