let Трениране на Успешни Лидери

Дата Място Инструктор

let 11.06.2024 до 22.06.2024 г.
вторник и четвъртък 18:30-21:00/събота 9:30-12:30

София, бул.Витоша 178
Маринела Василева