Gordon Training Bulgaria
Български | English

За първи път в България от февруари 2018 г започват курсове по програмата ,Youth Effectiveness Training ,(Трениране на Успешни Деца и Младежи)Юношеството е особено труден период от живота на децата . Тийнейджърите се стремят да установят своята самоличност, да завържат нови приятелства, да намерят своето място в обществото, да успеят в училище, да разберат как да се сдобият с чувството за успешна самоизява и високо самочувствие и как да се разбират със своите родители, баби и дядовци, учители и др.
Междувременно все повече и повече данни сочат, че емоционалната и социална компетентност не отстъпват по важност на образователната, а може би я и превъзхождат. Целта на уъркшопа по ТУМ е да помогне на децата и младите да се развият в социално и емоционално отношение, като им предлага както базисни умения за личностното им усъвършенстване, така и умения за общуване – умения, които са приложими във всички сфери на живота им и ще им служат цял живот.
Курсът е разработен и подходящ за деца от 10-19 години (в редица страни съществува практика за включване на деца още от 7,8 годишна възраст).
Курсът „Трениране на Успешни Деца и Младежи”преподава и обучава в здравословни и положителни алтернативи на защитни поведенчески реакции у децата като съпротива, бунт/ агресивност/, лъжене, криене на чувства/, клеветене, мамене/, доминиране, командване/, подчинение, послушание/, оттегляне, отчуждение/ и др.
Учебен график
Уъркшопът включва 12 занятия от по приблизително 90 минути. Общото времетраене на уъркшопа е около 18 учебни часа.Курсът включва творчески дейности, участие в ролеви игри, упражнения за споделяне, които по забавен и достъпен начин помагат за изграждане и обучение в уменията заложени в програмата.Уъркшопът по ТУМ е предвиден за 15-25 участника – бройка, която дава възможности за достатъчно взаимодействие и участие.
За информация и график по градове свържете се с инструктор от вашия град.Контактите са публикурани в сайта в раздел Инструктори.
www.gordontraining.com/International YET         

 
Обучителен уъркшоп за инструктори  по международната образователна  програма Parent Effectiveness Training (PET) ,Трениране на Успешни Родители (ТУР ) на д-р Томас Гордън за кандидати от цялата страна
Бургас , 6-10  Декември 2017
Обучител : Дарина Георгиева ,Master Trainer Bulgaria

Обучителен уъркшоп за инструктори  по международната образователна  програма Youth  Effectiveness Training (YET) ,Трениране на Успешни Деца и Младежи   (ТУМ ) на д-р Томас Гордън
Бургас ,19-21 Декември 2017
Обучението е предназначено само за инструктори по програмите на д-р Томас Гордън
Обучител : Marcus Talvio ,International Master Trainer ,University of Helsinki , Finland
Обучението ще се проведе на английски език с осигурен симултантен превод

За одобрени кандидати извън гр.Бургас е осигурено хотелско настаняване включено в таксата участие

Гордън Груп  България в качеството си на официален представител на институт Gordon Training International (GTI) ще проведе   обучителен уъркшоп за инструктори (обучители) по програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР) на територията на България.
С предимство са кандидати от областите ;
Русе , Благоевград , Видин , Плевен , Пловдив , Стара Загора ,Хасково , Шумен ,Ямбол,
Сливен , Кърджали .
Обучението е предназначено за психолози , терапевти , членове на НПО , сдружения , педагогически кадри , за професионалисти работещи с деца , родители , семейства и /или с професионална насоченост- подкрепа , помощ ,   консултиране , превенция в държавния , неправителствения или частния сектор .

ТУР е създадена през 1962г. от три пъти номинирания за Нобелова награда американски психолог д-р Томас Гордън, като превантивна програма – Обучение преди проблемите.
Преподава се  в САЩ и в над 50  страни  по света от над 100 000 сертифицирани инструктори. ТУР е пионерска програма в обучаването на родители и професионални кадри  в умения  за ефективно общуване и разрешаване на конфликти  и е първата по рода си, която развива специфична методология за решаване на семейни конфликти.
ТУР  се преподава само от инструктори и представители, обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Гордън – Gordon Training International. Над 7 милиона души са обучени или чели книга по модела на д-р Гордън в над 50 страни по света и на над 45 езика. Програмата е доказала своята универсалност  ,приложима е  към всеки културен и етнически произход.
Ползите за Вас в качеството ви на сертифицирани ТУР  инструктори   на Институт Gordon Training International за България.
При проявен интерес към обученията по гореупоменатите програми  ще Ви бъдат предоставени   документи относно програмата ТУР, ТУМ  ,структура и стандарти , изисквания към кандидатите както  и такса участие  за територията на България.
E-mail: gordonbulgaria@gmail.com
Web site: www.gordonbulgaria.com ,www.gordontraining.com ,
International P.E.T , International Y.E.T.
Дарина Георгиева – представител и обучител   на  Gordon Training International за България
Тел: 0898579018
Институт Gordon Training International има интернационални представителства, които са упълномощени да предоставят програмите по модела Гордън  в тяхната страна и на техния език, след подписано двустранно споразумение относно авторски права, стандарти, разпространение.За валидността на представителството в България проследете следния линк: http://www.gordontraining.com/parent-programs/p-e-t-international/
http://www.gordontraining.com/contact-us/international-y-e-t/
http://www.gordontraining.com/contact-us/international-t-e-t/
 
 

 

 
 
Бургас , 12-17  Декември 2016
Обучители : Steve Emmons ,Master Trainer USA
Експозиционен център Флора

Късен прием е възможен за членове на организации, НПО ,сдружения, педагогически кадри , за професионалисти работещи с деца, родители, семейства и /или с професионална насоченост -подкрепа,помощ,консултиране ,превенция в държавния , неправителствения или частния сектор.  


 Обучението ще се проведе на английски език с осигурен симултанен превод
За одобрени кандидати извън гр.Бургас е осигурено хотелско настаняване включено в таксата участие 

С цел облекчаване на финансовите условия и таксата участие за кандидати от България са договорени отстъпки за  партньорски организации, за групово участие и възможност за разсрочено плащане.

 

Гордън Трейнинг България в качеството си на официален представител на институт Gordon Training International (GTI) ще проведе   обучителен уъркшоп за инструктори (обучители) по програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР) на територията на България. 
ТУР е създадена през 1962г. от три пъти номинирания за Нобелова награда американски психолог д-р Томас Гордън, като превантивна програма – Обучение преди проблемите. 
Преподава се  в САЩ и в над 50  страни  по света от над 100 000 сертифицирани инструктори. ТУР е пионерска програма в обучаването на родители и професионални кадри  в умения  за ефективно общуване и разрешаване на конфликти  и е първата по рода си, която развива специфична методология за решаване на семейни конфликти. 
ТУР  се преподава само от инструктори и представители, обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Гордън – Gordon Training International. Над 7 милиона души са обучени или чели книга по модела на д-р Гордън в над 50 страни по света и на над 45 езика. Програмата е доказала своята универсалност  ,приложима е  към всеки културен и етнически произход.
Ползите за Вас в качеството ви на сертифицирани ТУР  инструктори   на Институт Gordon Training International за България.
⦁    Предоставяте  образователен модел доказал своята ефективност в над  50 страни по света.
⦁    Базирате се на 5 годишен опит на функциониране на програмата на територията на България  
⦁    Предоставят ви се know how  добри практики както на международния опит ,така и на територията на страната относно структура ,стандарт, маркетинг,бенефициенти.
⦁    Работите с  международното  методологическо ръководство за инструктори (PET instructor guide)преведено на български език  
При проявен интерес ще Ви бъдат предоставени   документи относно програмата ТУР ,структура и стандарти , изисквания към кандидатите както  и такса участие  за територията на България. 
E-mail: gordonbulgaria@gmail.com
Web site: www.gordonbulgaria.com ,www.gordontraining.com , 
International P.E.T
Дарина Георгиева – представител на  Gordon Training International 
Тел: 0898579018

Институт Gordon Training International има интернационални представителства, които са упълномощени да предоставят програмите по модела Гордън  в тяхната страна и на техния език, след подписано двустранно споразумение относно авторски права, стандарти, разпространение.За валидността на представителството в България проследете следния линк: http://www.gordontraining.com/parent-programs/p-e-t-international/ 
Отделението за следдипломна квалофикация към университет Проф.д-р Асен Златаров ,Бургас организира практически курс по международната програма Трениране на Успешни Учители (ТУУ ) на д-р Томас Гордън за учебната 2016/2017г.

Курсът е подходящ за студенти в специалностите НУПЧЕ, ПУПЧЕ, ПНУП, Социална педагогика, Психология, както и за всички професионалисти, заети в сферата на образованието, учители, възпитатели, педагогически съветници, психолози, директори, административен персонал. Международната програма Teacher Effectiveness Training (TET) с еквивалент на български език Трениране на Успешни Учители (ТУУ) е създадена през 1965 г от американския психолог д-р Томас Гордън, световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с техните деца, на учители с ученици. Преподава се в над 45 страни по света, в България от 2013г. Участниците се обучават в умения за ефективна комуникация, умения за активно слушане, методология за решаване на конфликти, методи за промяна на средата, методи за създаване на учебни правила. Обучението има за цел да предостави ефективни способи на общуване и разрешаване на конфликти, които действат на всички социални нива, във взаимоотношенията учителученик, учител-родител, директор-учител-родител. Курсът ще се провежда на територията на университета.  
Курсът е разделен на 2 нива:

Първо ниво: 20 учебни часа с такса за обучение 90 лв (при 12 записани курсиста)

 Второ ниво: 20 учебни часа с такса за обучение 90 лв (при 12 записани курсиста)

Нивата могат да се заявят заедно или поотделно с времева разлика между тях максимум 12 месеца. Всяко ниво може да се разпредели в рамките 2 или 3 дни или в график, съобразен с нуждите и възможностите на участниците.  
Курсовете стартират от месец март 2016 


Записвания за курса:
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, бул. “Я. Якимов“ 1, Бл. 1, кабинет 112 тел. 0885632066
За допълнителна информация - 0898579018 - Дарина ГеоргиеваОбучение и квалификация за учители през  2016 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме Ви информация за практическо обучение по международната програма Teacher Effectiveness Training (TET) с еквивалент на български Трениране на Успешни Учители (ТУУ), създадена през 1965 г. от американския психолог д-р Томас Гордън, световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с техните деца, на учители с ученици. Преподава се в над 45 страни по света, в България от 2013 г.

Участниците се обучават в умения за ефективна комуникация, умения за активно слушане, методология за решаване на конфликти, методи за промяна на средата, методи за създаване на учебни правила.

 

1.СТРУКТУРА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ

Структурата на обучението по програмата Teacher Effectiveness Training е разпределена в 2 Нива ,като всяко от тях съдържа 5 Модула .Всяко ниво е с продължителност 15 часа (20 учебни). Нивата могат да се заявят заедно или поотделно с времева разлика между тях максимум 12 месеца. Всяко ниво може да се разпредели в рамките 2 или 3 дни или в график, съобразен с нуждите и възможностите на участниците.
ПЪРВО НИВО (15 часа, 20 учебни)
 
ВТОРО НИВО (15 часа, 20 учебни)
 


2.ЦЕНИ И УСЛОВИЯ

ЕКИПЪТ НА ГОРДЪН ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА.

Ако желаете да заявите обучение или имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Информация относно реализирани обучения и отзиви на участници може да намерите в раздел Обучения в нашия сайт www.gordonbulgaria.com.

 


Архив

Архив 2015 г.
Архив 2014 г.

Контакти

Бургас 8000
ул. "Константин Фотинов" 22 (карта)

0898579018 - Дарина Георгиева
(представител на GTI)

Д-р Томас Гордън
Кой е д-р Томас Гордън?

Американски клиничен психолог (1918 – 2002) известен с „Метода на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения.

Още за д-р Гордън »