pet Трениране на Успешни Родители

Дата Място Инструктор

pet 21.04.2023 до 23.04.2023 г.
ТУР Обучение за Обучители /Модул 2

София, ССБ Център ,ул.Отец Паисий 44 офис 6
Дарина Георгиева