pet Трениране на Успешни Родители

Дата Място Инструктор

pet 07.10.2023 до 21.10.2023 г.
ТУР курс /Модул 1 /9:30-13 :00 / 3 поредни занятия в събота

София, ССБ Център,ул.Отец Паисий 44 , офис 6
Силвия Стоянова