pet Трениране на Успешни Родители

Дата Място Инструктор

pet 26.04.2024 до 28.04.2024 г.
ТУР Train the Trainer /Модул 1 /9:00-18:00/професионално обучение

Пловдив, Пловдив ,Ул.Иван Вазов 16, център
Дарина Георгиева
Галина Георгиева