yet Трениране на Успешни Деца и Младежи

Дата Място Инструктор

yet 12.03.2024 до 11.04.2024 г.
вторник и четвъртък 18:00-20:00

София, ул.Здраве13, ет 2
Мария Сотирова