pet Трениране на Успешни Родители

Дата Място Инструктор

pet 30.03.2024 до 31.03.2024 г.
9:00-15:00/ 2 дни

София, ул.Здраве13, ет 2/ ТУР Модул 2
Мария Сотирова