let Трениране на Успешни Лидери

Дата Място Инструктор

let 31.05.2024 до 09.06.2024 г.
2 сесии 18-21ч./2 сесии 12-18ч.

София, Цариградско шосе 133
Мария Сотирова