Трениране на Успешни Родители (ТУР)

Моделът Гордън предлага подробен план за следване на златното правило „Отнасяй се с другите така, както искаш те да се отнасят с теб”.

Същността му може по-лесно да бъде разбрана чрез кредото на д-р Гордън за взаимоотношенията. В основата на философията за родителство е убеждението, че децата не са лоши, палави или проблемни, а просто поведението им е начин да задоволят своите нужди в определен момент. Бебето плаче защото е гладно, четири годишното дете бърка в кутията с боя и я разлива на килима, защото иска да си играе и му е интересно, а тийнейджъра се прибира по-късно от определения му час просто защото чувства нужда да бъде с приятелите си.

Децата имат право да задоволяват своите нужди, родителите също. Именно при сблъсъка на нуждите взаимоотношенията се влошават и пораждат конфликти. Част от родителите изискват послушание и подчинение от децата си. Целта на този вид поведение е контролът посредством който родителите изискват да бъдат задоволени техните очаквания и нужди за сметка на детето, което често от страх да не ги разочарова потиска своите нужди вместо да ги заявява открито, да се развива и да бъде автономно.

Други родители желаят да предпазят децата си от болка и неприятности. Щом детето се разстрои родителят се предава и му позволява да прави каквото си поиска, без никаква насока. И в двата случая има победени и чувство на негодувание в една от двете страни. Този постоянен цикъл на борба за власт с принуждаващите го негативни чувства на обида и не рядко на гняв започва бавно да разрушава връзката между родители и деца. За щастие има и трета алтернатива. Както родителите, така и децата могат да посрещнат своите нужди, да изградят връзка която се характеризира с топлота и взаимно уважение, както и да имат усещане за близост дори и в случай на конфликт. Моделът Гордън е набор от комуникативни умения. Усвоили ги веднъж родителите ще могат успешно да повлияват и регулират поведението на децата си.

Ключов момент в модела е умението наречено Активно слушане. Когато детето има проблем това умение помага на родителя да долови чувствата му и да разбере същността на проблема му, което в повечето случаи е главната причина за „лошото поведение”. Когато проблемът принадлежи на родителя той се нуждае от различно умение наречено „АЗ-послание”. Това е инструмент който родителите използват за да се справят със ситуациите в които поведението на децата им пречи да посрещнат собствените си нужди. Поради факта, че е необвиняващо и некритикуващо поведението на детето, е по-вероятно то да не се съпротивлява и родителя да бъде чут. Изпратено по добър начин Аз-посланието усилва вероятността детето да приложи поведение на кооперация с родителя, както и би съхранило самооценката му стабилна. А най-важното е, че децата получават ценен урок по самодисциплина. Те променят поведението си не защото се страхуват от родителите си или за да получат награда или поощрение от тях, а защото ги е грижа и зачитат техните нужди. По този начин децата се обучават в емпатия и съпричастност, а тези качества са в основата на емоционалната интелигентност, зрелостта и самодисциплината.

Активното слушане и Аз-посланието работят заедно в екип. След като родителите и децата са изградили отворена двупосочна комуникация използвайки двете умения, конфликтите които възникват могат да бъдат разрешавани посредством Беззагубния метод.

Еднакво важно е да се усвоят тези умения както и кога и как да се прилагат. Поведенческият прозорец на д-р Гордън предлага ясна структура на родителите за това кога, как и кое умение да се използва за да се разрешават проблемите в семейството.