Трениране на Успешни Родители (ТУР)
Трениране на Успешни Родители (ТУР) е образователна превантивна програма разпределена в 8 модула с фиксирана структура и последователност, следваща стандарта и структурата на международното издание Parent Effectiveness Training (P.E.T ).Тя съдържа учебна тетрадка за участници, аудио и визуални материали и методологическо ръководство на инструктора.

Организацията на образователната структура се основава на дългогодишен опит в провеждането на курсове в над 45 страни в Европа и по света. Съдържанието и дейностите се актуализират периодично в унисон с грижите и тревогите на съвременните родители Основните принципи и умения заложени в програмата следват модела Гордън,универсален метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения, прилаган успешно в цял свят през 50 годишната си история, с основател д-р Томас Гордън (1918-2002), световно признат пионер в решаването на конфликти при общуването на родителите с техните деца, на учители с ученици, номиниран три пъти с Нобелова награда за мир.

Формата на курсовете ТУР може да варира и се определя от инструктора и нуждите на участниците.

8 седмици; Една сесия на седмица с продължителност 3 ч. (180 мин)

5 седмици; Една сесия на седмица с продължителност 4 ч. (240мин)

5 седмици; Две сесии на седмица с продължителност 2 ч. всяка

Вечерни сесии

Дневни сесии

За повече информация се свържете с ТУР инструктор от Вашия град.

Структура на курсовете ТУР

МОДУЛ 1

Какво е успешен родител

Характеристики на ефективния родител

Поведенчески прозорец

Собственост на проблема

Цели на ТУР

Поставяне на цели

МOДУЛ 2

Как да придобием умения да помагаме

12 те препятствия пред общуването

Умението Активно слушане

Прилагане на Активно слушане когато детето/другия притежава проблем

МОДУЛ 3

Прилагане на Активно слушане

Условия за Активно слушане

Често срещани грешки

Активно слушане при малки деца

МОДУЛ 4

Конфронтиране на неприемливото поведение

Ефективно себеразкриване

Избягване на неефективни начини на общуване

Умението Аз -Послание

Смяна на скоростите Аз послание и Активно слушане

МОДУЛ 5

Прилагане на Аз – послания

Справяне със съпротивата

Ефективно конфронтиране

Позитивно Аз –послание

Превантивно Аз-послание

Декларативно Аз-послание

Промяна на средата, с цел да се избегнат конфликти

МОДУЛ 6

Решаване на конфликти

Същност на конфликта

Неефективни начини за решаване на конфликти

Метод 1 Авторитарен подход

Метод 2 Либерален подход

Метод 3 Беззагубен метод за разрешаване на конфликти

МОДУЛ 7

Прилагане на Метод 3

Шестте стъпки за решаване на проблеми по Метод 3

Метод 3 за ситуации, включващи цялото семейство

Метод 3 при малки деца

МОДУЛ 8

Решаване на конфликт на ценности

Конфликт на нужди или конфликт на ценности

Възможности за решаване на конфликт на ценности

Умения за справяне при сблъсък на ценности

Ефективно моделиране и консултиране

Оценка на курса

ЦЕЛ на Програмата ТУР

Програмата ТУР е предназначена да преподава философия и умения за общуване, които ще помогнат на родителите да подобрят отношенията със своите деца и другите значими в живота им.хора

Подходът и уменията на ТУР се използват в над 45 страни, сред широк спектър от културни, религиозни и етнически групи от населението и предоставя на участниците умения за общуване и разрешаване на конфликти.

ЗАДАЧИ на Програмата ТУР

Участниците в ТУР ще придобият шест ключови умения:

Как да разберем кой притежава проблем, за да разбират и да се справят с проблеми.

Активно слушане, за да дадат възможност на техните деца и другите да решават собствените си проблеми.

Аз-послания, за да конфронтират неприемливото поведение на децата и другите, което да доведе до промяна на поведението им.

Превключване на скорости, за преодоляване на съпротивата.
Метод III, за разрешаване на конфликти с децата и другите, така че и двете страни да са доволни от решението.

Сблъсък на ценности, за справяне със сблъсък на ценности с децата и другите.