Gordon Training Bulgaria
Български | English

Трениране на Успешни Родители (ТУР)

Трениране на Успешни Родители (ТУР)
Програмата ТУР – „Трениране на Успешни Родители” на д-р Томас Гордън
  1. Информация
  2. Представителство в България
  3. Бенефициенти
  4. Ключови умения
  5. Структура
  6. Условия и цени на територията на България

1.ИНФОРМАЦИЯ

Основана през 1962 г. в Калифорния, международната програма Parent Effectiveness Training (P.E.T) с еквивалент на български език – Трениране на Успешни родители (ТУР) се преподава в САЩ и в над 50 страни от над 100 000 сертифицирани инструктори.

ТУР е пионерска програма в обучаването на родители и професионални кадри в умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти и е първата по рода си, която развива специфична методология за решаване на семейни конфликти.

Основателят е д-р Томас Гордън (1918-2002), световно признат пионер в решаването на конфликти при общуването на родителите с техните деца, на учители с ученици, номиниран три пъти с Нобелова награда за мир, носител на голямата награда на Калифорнийската психологическа асоциация за цялостен принос, основател на международния институт „Gordon Training International “, известен с „Mетода на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения, прилаган успешно в цял свят. Автор е на девет книги, издадени на 40 езика в общ тираж от над 6,5 милиона екземпляра, в които описва подробно метода си. Милиони участници са преминали обучение в неговите курсове.

ТУР се преподава само от инструктори и представители, обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Гордън – Gordon Training International.

ТУР е най-имитиранаta програма за родители по света. Д-р Гордън е наричан „бащата на обучаването на родители“.

Курсът ТУР е оценен от над 60 независими проучвания.


2.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

Представителството на Институт „Gordon Training International ” за България функционира от гр. Бургас от началото на 2011 г. и се осъществява от Дарина Георгиева.

Представителството в България притежава авторските права върху международните образователни програми Parent effectiveness Training (P.E.T) с еквивалент на български Трениране на Успешни Родители и Teacher Effectiveness Training (T.E.T) с еквивалент Трениране на Успешни Учители за България ,които от 1962 г и съответно 1965 г. се използват като метод за обучение на родители,учители,професионални кадри работещи с деца и младежи, в умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти, не само в САЩ но и в още 50 страни по света . С оглед мисията ,целите и дейностите на представителството в България през 2012 е учредено Сдружение с нестопанска цел “Успешни Родители”.

През ноември 2011 и април 2014 представителството за България съвместно с Институт Gordon Training International проведе обучение за инструктори професионалисти по програмата Трениране на Успешни Родители.

През ноември 2012 се проведе обучение за инструктори професионалисти по програмата Трениране на Успешни Учители .

От началото на 2012 над 1000 участника от страната, родители, възпитатели, ресурсни учители,социални работници преминаха практическо обучение по програмата Трениране на Успешни Родители ,а от февруари 2013 над 20 училища и детски градини преминаха практическо обучение по програмата Трениране на Успешни Учители. Книги и по двете програми са издадени на български език от издателство Колибри.


3.КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ

Цел на Програмата

Програмата ТУР е предназначена да преподава философия и умения за общуване, които ще помогнат на родителите да подобрят отношенията със своите деца и другите значими в живота им хора.

Подходът и уменията на ТУР се използват в над 50 страни, сред широк спектър от културни, религиозни и етнически групи от населението и предоставят на участниците умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти.

Задачи на Програмата

Задачите на програмата ТУР са насочени към формиране у участниците на шест ключови умения:


4.БЕНЕФИЦИЕНТИ

Бенефициенти на практическите семинари по програмата ТУР: Родители на деца и ученици, организации работещи с деца и семейства, социални работници, психолози , ресурсни учители , екипи на ЦОП ,медицински кадри ,екипи на детски градини.


5.СТРУКТУРА

Програмата ТУР е разпределена в 8 модула с фиксирана структура и последователност , следваща стандарта и структурата на международното издание Parent Effectiveness Training (P.E.T ). Организацията на образователната структура се основава на дългогодишен опит в провеждането на курсове в над 50 страни в Европа и по света .

Формата на курсовете ТУР може да варира и се определя от инструктора и нуждите на участниците .


6.УСЛОВИЯ И ЦЕНИ

6.1.Цената на курса за участник в отворена група е стандартизирана по градове в България.

6.2 Отстъпка се предлага за обучение на екипи на Организации за провеждане на семинари на работното място (ресурсни учители ,екипи на ЦОП ,възпитатели и др.).

6.3 Всеки участник в курсовете получава учебно помагало .

6.4.Времетраенето на семинарите е 24- астрономически или 30 – учебни часа , като графика се определя от инструктора и нуждите на участниците.

6.5.Размерът на отворените групи е от 10 – 25 участника.


Д-р Томас Гордън
Кой е д-р Томас Гордън?

Американски клиничен психолог (1918 – 2002) известен с „Метода на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения.

Още за д-р Гордън »Контакти
Бургас 8000
ул. "Константин Фотинов" 22 (карта)

Гордън Груп България 2017 ЕООД

0898579018 - Дарина Георгиева
(представител на GTI)

info@gordonbulgaria.com
gordonbulgaria@gmail.com

Отзиви от учители
Научих много и открих различен начин на общуване с хората. Съчетанието на теория с практически задачи е чудесен и приковаващ вниманието подход.
ОУ „Д-р Петър Берон“ , Пловдив 2020
Отзиви от родители
Когато реших да се запиша за курса, бях в безизходица за проблемите с дъщеря ми и не бях сигурна, че това ще ми помогне. Сега се чувставам обнадеждена и мотивирана да прилагам новия опит и знание.
Т. Иванова, участник от София 2020