Gordon Training Bulgaria
Български | English

Структура

Трениране на Успешни Учители (ТУУ)
Как работи програмата Трениране на Успешни Учители(TУУ)
Teacher EffectivenessTraining (TET)

Програмата Трениране на Успешни Учители (ТУУ ) не е лекционен курс а практическа подготовка в рамките на 30 часа, с последователна структура .По достъпен и интересен начин участниците усвояват уменията и практическите задачи. Т.Е.Т. се преподава в над 45 страни по света от сертифицирани инструктори обучени от институт Gordon Training International.Курсът по Т.Е.Т. е баланс между инструкторски презентации, групови дискусии, лично споделяне и дейности за изграждане на умения.В курса са включени кратки лекции, демонстрации, ролеви игри ,задачи за приложение ,аудио визуални материали.

Всеки участник получава:

Структурата на обучението по програмата Teacher Effectiveness Training е разпределена в 2 Нива, като всяко от тях съдържа 5 Модула. Всяко ниво е с продължителност 15 часа(20 учебни). Нивата могат да се заявят заедно или поотделно с времева разлика между тях максимум 12 месеца.

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЦЕЛИТЕ ЗА ВСЕКИ УЧЕБЕН МОДУЛ

ПЪРВО НИВО


МОДУЛ 1

ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС ЗАМИСЪЛА И МЕТОДИТЕ НА ТУУ

МОДУЛ 2

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОЗОРЕЦ

МОДУЛ 3

УМЕНИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ

МОДУЛ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКТИВНО СЛУШАНЕ

МОДУЛ 5

СЕБЕРАЗКРИВАНЕ,ЕФЕКТИВНА КОНФРОНТАЦИЯ

ВТОРО НИВО


МОДУЛ 6

ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА НЕПРИЕМЛИВОТО ПОВЕДЕНИЕ

Умението Аз – послание, преговор.

МОДУЛ 7

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

МОДУЛ 8

ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОД III

МОДУЛ 9

РАЗРЕШАВАНЕ НА ЦЕННОСТНИ СБЛЪСЪЦИ

МОДУЛ 10

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАУЧЕНОТО ОТ ПРОГРАМАТА ТУУ


Д-р Томас Гордън
Кой е д-р Томас Гордън?

Американски клиничен психолог (1918 – 2002) известен с „Метода на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения.

Още за д-р Гордън »Контакти
Бургас 8000
ул. "Константин Фотинов" 22 (карта)

Гордън Груп България 2017 ЕООД

0898579018 - Дарина Георгиева
(представител на GTI)

info@gordonbulgaria.com
gordonbulgaria@gmail.com

Отзиви от учители
Научих много и открих различен начин на общуване с хората. Съчетанието на теория с практически задачи е чудесен и приковаващ вниманието подход.
ОУ „Д-р Петър Берон“ , Пловдив 2020
Отзиви от родители
Когато реших да се запиша за курса, бях в безизходица за проблемите с дъщеря ми и не бях сигурна, че това ще ми помогне. Сега се чувставам обнадеждена и мотивирана да прилагам новия опит и знание.
Т. Иванова, участник от София 2020